ГРАД КРАЉЕВО

ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

ПРЕТРАГА ОДЛУКА

  • Назив одлуке:
  • Датум доношења:
  • Датум измене:
  • Датум престанка:
  • Предлагач:
  • Службени лист - број:
  • Службени лист - година:
  • Службени лист - датум:

ПОСЕБНА ПРЕТРАГА

  • Од датума:
  • До датума:

ПРИЈАВА КОРИСНИКА

ОДЛУКЕ...

Одлука Назив Датум дон. Датум изм. Датум прес. Предлагач Сл. лист бр. Сл. лист год. Сл. лист дат. Напомена
О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВ 07.12.2017. 07.12.2017. 07.12.2017. Председник скупштине Града Краљева 15 2017 07.12.2017.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ II (ДРУГЕ) ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 07.12.2017. 07.12.2017. 07.12.2017. Председник скупштине Града Краљева 15 2017 07.12.2017. 011-179/2017-I
ОДЛУКА о потврди мандата одборнику Владанау Вранић 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник Скупштине града Краљева 15 2017 14.07.2017.
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОП 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник Скупштине града Краљева 15 2017 14.07.2017.
О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине Града Краљева 11 2017 14.07.2017.
О Д Л У К А О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛА 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине града Краљева 15 2017 14.07.2017. 011-177/2017-I
ОДЛУКА О спровођењу јавног конкурса за избор дирек 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине града Краљева 15 2017 14.07.2017. 011- 186 /2017-I
О Д Л У К А O УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИ 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине града Краљева 15 2017 14.07.2017.
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕРАНО 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине Града Краљева 15 2017 14.07.2017.
О Д Л У К У А ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 14.07.2017. 14.07.2017. 14.07.2017. Председник скупштине Града Краљева 15 2017 14.07.2017.
ПРВА   <<< Претходна   страна   1  од   38   Следећа >>>   ПОСЛЕДЊА